Springe direkt zu Inhalt

Dẫn lối trên địa hình phức tạp. Nuôi dạy trẻ và hỗ trợ nuôi dây trẻ từ góc nhìn của người Việt di cư ở Berlin

Quê hương có là chùm khế ngọt? (Cover)

Quê hương có là chùm khế ngọt? (Cover)

Scheidecker, Gabriel; Thierbach, Giang; Nguyen, Hoang Anh; Röttger-Rössler, Birgitt – 2020

Titel
Dẫn lối trên địa hình phức tạp
Verfasser
Scheidecker, Gabriel; Thierbach, Giang; Nguyen, Hoang Anh; Röttger-Rössler, Birgitt
Datum
2020
Erschienen in
VLab Berlin (Ed.) 2020 – Quê hương có là chùm khế ngọt?
Art
Text
Größe oder Länge
pp. 42–54